Informácie o nás

     Žiacka futbalová prípravka združuje žiakov vo veku prvého stupňa základnej školy t.j. 5 až 15 ročných. Máme záujem postupne vytvoriť čo najkvalitnejšie podmienky pre športovú výchovu žiakov a tým ich pritiahnúť znova na futbalové ihriská. V súčasnosti túto žiacku kategóriu navštevuje 150 žiakov. Našim cieľom je žiakov viesť  po stránke športovej , morálnej a kultúrno-spoločenskej , kde sa snažíme deti naučiť k vernosti k svojmu družstvu, odvahe, obetavosti, disciplíne, chrabrosti, skromnosti a pokore. Tieto vlastnosti sú dôležité nie len v športe ale aj v živote.Malinovská futbalová prípravka bola založená v roku 2009. Cieľom a poslaním je vytvárať podľa svojich možností podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb detí v regióne obce Malinovo a v blízkom okolí, najmä vo futbale, ale aj vo verejnom a spoločenskom živote a tým prispievať k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností a schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času. Malinovská futbalová prípravka sa zúčastňuje  na rôznych regionálnych futbalových súťažiach a turnajoch ako sú futbalové majstrovské súťaže organizavané Bratislavským futbalovým zväzom pre mládež a žiakov, celoročný futbalový turnaj pod názvom Dunajský pohár ako aj jednodňových futbalových turnajoch.

História prípravky

    Malinovská futbalová prípravka začala svoju činnosť v máji roku 2009. Na začiatku svojej činnosti sme hrali rôzne priateľské zápasy a futbalové turnaje. Vo futbalovej sezóne 2010/2011 sme sa zúčastnili 1.ročníka Dunajského pohára, kde sme skončili na poslednom mieste z 10-ich družstiev. V nasledujúcom 2.ročníku Dunajského pohára vo futbalovej sezóne 2011/2012 sme obsadili 3.miesto z 10-ich družstiev. Vo futbalovej sezóne 2012/2013 sme hrali vo dvoch súťažiach. Družstvo U10 hrá majstrovskú súťaž organizovanú Bratislavským futbalovým zväzom pod názvom Prípravka SC U11 a odsadilo 6.priečku z dvanástich družstiev a družstvo U9 sa zúčastní 3.ročníka Dunajského pohára, kde skončilo na 5.mieste. V sezóne 2013/2014 družstvo U10 sa umiestnilo na 3.mieste majstrovskej futbalovej súťaži organizovanú Bratislavskýmfutbalovým zväzom a družstvo U9 na 10.mieste v 4.ročníku Dunajského pohára. Naše Pusinky sa zúčastnili v jarnej časti sezóny MAMATAMI turnaja v Novej Dedinke. V ročníku 2017/2018 sme už reprezentovali naše TJ v štyroch kategóriách v majstrovských futbalých súťažiach a v ročníku 2019/2020 už vs piatimi žiackimi kategóriami.

     Vo futbalovej sezóne 2019/2020 sa malinovské futbalové družstvá mladších žiakov a prípravky sa zúčastnia nasledujúcich súťaží: 

-ročník U15( narodení 01.01.2005 a mladší) - majstrovská súťaž ObFZ-mesto, Starší žiaci 

- ročník U13( narodení 01.01.2007 a mladší) - majstrovská súťaž ObFZ-mesto, Mladší žiaci 

-ročník U11(narodení 01.01.2009 a mladší) - majstrovská súťaž BFZ, Prípravka

-ročník U9 (narodení 01.01.2011 a mladší) - majstrovská súťaž BFZ, Predprípravka 

-ročník U8 (narodený 01.01.2012 a mladší) - majstrovská súťaž BFZ, Pusinky